+420 602 837 970 | jiri@klavik.cz
 
 
 
KLAVÍK
ADVOKÁTNÍ, DAŇOVÁ
A ÚČETNÍ KANCELÁŘ
 
 
 
 
 
 

Advokátní, daňová a účetní kancelář
Najdete nás v Chrudimi a v Praze

 

JUDr. Ing. Jiří Klavík | JUDr. Ing. Jiří Klavík ml. | Ing. Bohuslava Klavíková

Naše kancelář poskytuje široké spektrum služeb, které jsou zaměřeny na komplexní přístup ke klientům. Jedná se o spojení advokátních, daňových a účetních poradenských činností, které spolu velmi úzce souvisejí a doplňují se. Klienti jsou proto při řešení právních problémů upozorňováni na daňové a účetní aspekty a naopak.

Naše kancelář má dlouholetou tradici, právní, účetní a daňové služby poskytuje již od roku 1994. Při jejich poskytování vycházíme z individuálních požadavků našich klientů tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku při respektování právních, daňových a účetních hledisek. Komplexnost právních, daňových a účetních služeb je spojena s vysokou profesionalitou, odborností a flexibilitou.


 

Advokacie

V rámci advokacie se specializujeme především na občanské, obchodní, pracovní a rodinné právo. Poskytujeme právní poradenství, sepisujeme kupní, darovací a jiné smlouvy a zastupujeme klienty v občanském soudním řízení. Na základě požadavku klienta provádíme advokátní úschovu peněžních prostředků, zejména v souvislosti s převodem vlastnického práva k nemovitým věcem.

V trestním právu se zaměřujeme na obhajobu klientů, kteří jsou trestně stíhání pro trestné činy proti majetku a trestné činy hospodářské. 

Daně

Dlouhodobě se specializujeme také na daňové právo. Kromě daňového poradenství zastupujeme klienty v celém daňovém řízení, zejména v rámci daňové kontroly a při odvolání proti rozhodnutím finančních úřadů. Pokud bylo odvolání zamítnuto, zastupujeme klienty i v soudním řízení o přezkumu rozhodnutí odvolacího orgánu. Máme vysokou úspěšnost v zastoupení klientů v soudních řízeních v oblasti daní.

Zabýváme se optimalizací daní dle individuálních požadavků klientů. Zpracováváme daňová přiznání a zastupujeme klienty při daňovém řízení, zejména při daňových kontrolách. Při zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob má advokát stejné postavení jako daňový poradce, a proto můžeme zpracovat a podat za klienta daňové přiznání v prodloužené lhůtě šesti měsíců po skončení zdaňovacího období.
 

Účetnictví

Poskytujeme účetní poradenství dle individuálních požadavků klientů. Při účetním poradenství řešíme i případné právní a daňové aspekty zadané problematiky.

Zajišťujeme komplexní vedení účetnictví pro podnikatele a daňové evidence pro podnikající fyzické osoby.
 

Advokátní, daňová a účetní kancelář Chrudim, Praha

 
 
 

Kancelář Chrudim

Havlíčkova 99
Chrudim III
537 01

Mobil: +420 602 837 970
Mobil: +420 723 119 455

Kancelář Praha

Bartákova 1117/26
Praha 4-Krč
140 00

Mobil: +420 776 822 595
 

Rychlý kontakt