+420 602 837 970 | jiri@klavik.cz
 
 
 
KLAVÍK
ADVOKÁTNÍ, DAŇOVÁ
A ÚČETNÍ KANCELÁŘ
 
 
 
 
 
 

Rodinná kancelář s dlouholetou tradicí
Na trhu působíme do roku 1994

 
 
 
 

JUDr. Ing. Jiří Klavík

Vzdělání
1981 – Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, obor Ekonomické informace a kontrola (účetnictví)
1990 – Univerzita Karlova, Právnická fakulta, obor Právo
1994 – vykonání zkoušky komerčního právníka u Komory komerčních právníků České republiky


Zaměstnání
Od roku 1994 vykonával právní praxi jako komerční právník a od roku 1996 působí jako advokát
Současně od roku 1991 přednáší právo na Univerzitě Pardubice.

 

JUDr. Ing. Jiří Klavík ml.

Vzdělání
2008 – Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, obor Veřejná správa
2013 – Masarykova univerzita, Právnická fakulta, obor Právo a právní věda
2017 – vykonání advokátní zkoušky u České advokátní komoryZaměstnání
Od roku 2013 vykonával právní praxi jako advokátní koncipient a po složení advokátní zkoušky v roce 2017 působí jako advokát.

 

Ing. Bohuslava Klavíková

Vzdělání
1981 – Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, obor Řízení a plánování národního hospodářství
1997 – vykonání auditorské zkoušky u Komory auditorů České republiky,
2002 – dosažení stupně Bilanční účetní v Systému certifikace a vzdělávání účetních v České republice


Zaměstnání
Od roku 1994 samostatně podniká jako účetní poradce a zajišťuje vedení účetnictví
Od roku 1997 do roku 2017 poskytovala auditorské služby, oprávnění k výkonu auditorské činnosti zaniklo na její žádost ke konci roku 2017