+420 602 837 970 | jiri@klavik.cz
 
 
 
KLAVÍK
ADVOKÁTNÍ, DAŇOVÁ
A ÚČETNÍ KANCELÁŘ
 
 
 
 
 
 

Daně a účetnictví
Komplexní služby v oblasti daní a účetnictví

 
 

Daňové právo

 • komplexní zastoupení v celém daňovém řízení
 • zastoupení při odstranění pochybností při podání daňového přiznání, zejména u nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty
 • zastoupení klientů při daňové kontrole
 • podání odvolání proti rozhodnutí finančního úřadu
 • zastoupení v soudním řízení o přezkum daňových rozhodnutí, která byla zamítnuta v rámci odvolání
 

Daňové poradenství

 • daňová optimalizace
 • zpracování daňových přiznání u daní z příjmů fyzických a právnických osob i v prodloužené lhůtě šesti měsíců, neboť advokát má stejné postavení jako daňový poradce
 • poradenství u daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
 • poradenství v rámci daně z přidané hodnoty včetně zpracování přiznání k této dani
 • poradenství u majetkových daní včetně zpracování přiznání k majetkovým daním
 • poradenství u silniční daně včetně zpracování přiznání
 

Účetní poradenství

 • účetní poradenství pro podnikatele
 • poradenství pro podnikatele, kteří vedou daňovou evidenci
 • zpracování účetních a daňových odpisů
 • zpracování postupů účtování
 • zastoupení účetní jednotky při auditu
 • kvalitní příprava podkladů k daňové kontrole
 • daňové úlevy a slevy
 
 

Vedení účetnictví

 • komplexní vedení účetnictví pro podnikatele
 • vedení mzdové agendy
 • zpracování pohledávek a závazků
 • pravidelné informování o stavu účetnictví
 • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • sestavení účetní závěrky a uzávěrky
 • sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce
 • upozornění na rizikové položky v účetnictví
 

Vedení daňová evidence

 • komplexní vedení daňové evidence
 • vedení evidence dlouhodobého majetku a daňových odpisů
 • vedení mzdové agendy
 • vedení knih pohledávek a závazků
 • vedení evidence daně z přidané hodnoty včetně zpracování přiznání k této dani
 • zpracování roční závěrky
 • zpracování přiznání daně z příjmů fyzických osob