Smlouvy
Smlouvy
Smluvní právo spočívá na principech smluvní svobody a závaznosti smlouvy.Každý se může svobodně rozhodnout, zda smlouvu uzavře a s kým ji uzavře, co bude jejím obsahem a jakou bude mít formu. Uzavřená smlouva strany zavazuje. Povinnosti ze smlouvy zpravidla vznikají oběma stranám. Proto by si měly vždy důkladně zvážit, zda smlouvu chtějí opravdu uzavřít a zda jsou připraveny plnit smluvní povinnosti.
Zpracujeme pro Vás smlouvu přesně podle vašich specifikací a požadavků, nebo provedeme důkladnou revizi již existující smlouvy. Mezi smlouvy, které pro klienty často zpracováváme, patří kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva, smlouva o zápůjčce, smlouva o úvěru, příkazní smlouva, smlouva o obchodním zastoupení nebo pracovní smlouva. Bohaté zkušenosti máme rovněž se sepisováním nepojmenovaných smluv, tzn. smluv, které nejsou v zákoně přímo upraveny.
Ačkoliv většinu smluv lze uzavřít i ústně, z důvodu právní jistoty doporučujeme, aby byly uzavřeny písemně. Často se v praxi setkáváme se smlouvami, které obsahují nejasné, nedostatečně specifikované nebo nekonkrétní ujednání. Takový postup přináší velké problémy při jejich výkladu a zejména uplatňování práv vyplývající z těchto smluv v soudním nebo jiné řízení. Proto doporučujeme uzavírání smluv nepodceňovat.
Zpět
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme
Využijte kontaktní formulář a domluvte si ihned schůzku
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.