Advokátní, auditorská a účetní kancelář

Advokát, auditor a účetní poradce

Naše advokátní a auditorská kancelář v centru Chrudimi poskytuje široké spektrum služeb, které jsou zaměřeny na komplexní přístup ke klientům. Jedná se o spojení poradenských činností, které spolu velmi úzce souvisejí a doplňují se. Klienti jsou při řešení svých právních problémů upozorňováni na účetní a daňové aspekty a naopak.


Právní, účetní a auditorské služby, které vycházejí z osobního a seriózního přístupu ke klientům, poskytujeme již od roku 1994. Vycházíme z individuálních požadavků našich klientů tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku při respektování právních, daňových a účetních hledisek. Komplexnost právních, auditorských a účetních služeb je spojena s vysokou profesionalitou, odborností a flexibilitou.

V oblasti práva

V rámci právních služeb se naše kancelář specializuje zejména na obchodní a daňové právo včetně zastupování před soudy a finančními úřady. Současně se zabývá právním poradenstvím a zastupováním před soudy v rámci občanského, pracovního, správního a rodinného práva. Dále se specializuje na úpravu lidských práv. Naše kancelář má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v insolvenčním a trestním řízení.

V oblasti auditorských a účetních služeb

Naše kancelář se specializuje zejména na průběžné audity podnikatelských subjektů, daňové poradenství a účetnictví. Dále zajišťuje vedení podvojného účetnictví pro podnikatele a daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví). Současně zpracovává daňová přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob také v prodloužené lhůtě šesti měsíců (většinou do 30. června příslušného kalendářního roku), neboť advokát má stejné postavení jako daňový poradce.