+420 602 837 970 | jiri@klavik.cz
 
 
 
KLAVÍK
ADVOKÁTNÍ, DAŇOVÁ
A ÚČETNÍ KANCELÁŘ
 
 
 
 
 
 

Advokacie
Komplexní právní služby

 
 

Občanské právo

 • občanskoprávní poradenství
 • zpracování občanskoprávních smluv a jejich změn
 • pomoc při převodu nemovitých věcí
 • řešení občanskoprávních sporů včetně zastoupení klientů před soudy a jinými orgány veřejné moci
 

Obchodní právo

 • obchodněprávní poradenství
 • zpracování obchodních smluv a jejich změn
 • pomoc při zakládání obchodních korporací a při provádění změn
 • pomoc při přeměnách obchodních korporací
 • pomoc při likvidaci obchodních korporací
 • řešení obchodních sporů včetně zastoupení klientů před soudy a jinými orgány veřejné moci
 • pomoc při vymáhání pohledávek
 

Pracovní právo

 • pracovněprávní poradenství
 • zpracování pracovněprávních smluv a jejich změn
 • řešení pracovněprávních sporů včetně zastoupení klientů před soudy a jinými orgány veřejné moci
 
 

Insolvenční právo

 • insolvenční poradenství
 • pomoc při řešení úpadku dlužníka
 • zpracování insolvenčního návrhu
 • zastoupení dlužníka nebo věřitele v insolvenčním řízení
 

Rodinné právo

 • rodinoprávní poradenství
 • pomoc při úpravě rozsahu společného jmění manželů
 • zastoupení klientů v řízení o rozvod manželství a vypořádání společného jmění manželů
 • zastoupení klientů v řízení o péči o nezletilé včetně výživného
 

Stavební právo

 • poradenství ve stavebním právu
 • zastoupení klientů v územním a stavebním řízení
 • zastoupení klientů v soudním řízení o přezkum rozhodnutí stavebního úřadu
 
 

Přestupkové právo

 • poradenství v přestupkovém právu
 • zastoupení klientů v přestupkovém řízení
 • zastoupení klientů v soudním řízení o přezkum správního rozhodnutí o přestupku
 

Trestní právo

 • obhajoba klientů v trestním řízení, zejména v trestním řízení pro trestné činy majetkové a trestné činy hospodářské
 • zastoupení poškozených při uplatnění práva na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v trestním řízení