Služby

Díky spojení advokátních, daňových, auditorských a účetních služeb se specializujeme zejména na:

Daňové poradenství a daňové právo

 • daňové poradenství
 • daňová optimalizace
 • zpracování daňových přiznání u daní z příjmů fyzických a právnických osob, daně z přidané hodnoty, majetkových daní a silniční daně
 • zastupování v daňovém řízení, zejména v rámci vytýkacího řízení a daňové kontroly
 • zastupování ve správním soudnictví při přezkumu daňových rozhodnutí

Obchodní právo

 • obchodněprávní poradenství
 • vypracování obchodních smluv
 • pomoc při zakládání obchodních společností
 • řešení obchodních sporů včetně zastupování v soudním či rozhodčím řízení
 • vymáhání pohledávek
 • pomoc v insolvenčním řízení
 • soutěžní právo
 • cenné papíry

Občanské právo

 • občanskoprávní poradenství
 • vypracování smluv o převodu nemovitostí
 • vypracování ostatních občanskoprávních smluv
 • řešení občanskoprávních sporů včetně zastupování před soudy,
 • pomoc při dědickém řízení

Pracovní právo

 • pracovněprávní poradenství zaměstnavatelům i zaměstnancům
 • uzavírání pracovněprávních smluv
 • právní poradenství při skončení pracovního poměru
 • zastupování před soudy v pracovněprávních záležitostech

Lidská práva

 • poradenství v oblasti lidských práv
 • občanská práva
 • politická práva
 • sociální práva
 • zastoupení v řízení před Ústavním soudem a před Evropským soudem pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku

Trestní právo

 • hospodářské trestné činy se zaměřením zejména na daňové a jiné trestné činy při podnikání
 • trestné činy proti majetku a zdraví
 • trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti
 • zastupování obviněných v trestním řízení a řízení před soudy
 • zastupování poškozených v trestním řízení a řízení před soudy včetně náhrady škody

Vedení účetnictví a daňové evidence

 • účetní poradenství pro podnikatele
 • vedení podvojného účetnictví pro podnikatele
 • vedení daňové evidence pro podnikatele
 • zpracování daňových přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob
 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty
 • zpracování přiznání k dani z nemovitostí, k dani z převodu nemovitostí, dani darovací
 • zpracování přiznání k silniční dani

Audit

 • provádění průběžných auditů podnikatelských subjektů ukončený auditem roční účetní závěrky
 • audit mimořádné účetní závěrky